جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

دوستی علی (ع) - فضای مجازی

 

 

تولیدات ویدیویی

هدر اصلی

فــــــرازی از سخــــن بزرگان

« بازگشت

دوستی علی (ع)

دوستی علی (ع)


دانلود


آگاه باشید که هر کس علی را دوست بدارد مرا دوست داشته است، هرکس مرا دوست بدارد خداوند از او راضی است، هرکس خداوند از او راضی باشد بهشت را به او پاداش دهد، بدانید که هر کس علی را دوست بدارد خداوند نماز و روزه و عبادتش را قبول می کند، دعایش را مستجاب می کند.
بدانید که هر کس علی را دوست بدارد فرشتگان برای او طلب آمرزش می کنند و درهای بهشت برایش گشوده می شود تا از هر دری که خواست بدون حساب وارد بهشت شود، آگاه باشید که هر کس علی را دوست بدارد از دنیا خارج نمی شود تا اینکه از حوض کوثر بیاشامد و تا این که از درخت طوبی بخورد و جایگاهش را در بهشت بنگرد.
بدانید که هر کس علی را دوست بدارد خداوند در بهشت به تعداد رگهای بدن او به او حوریه می دهد و درباره هشتاد نفر از خاندانش شفاعت می کند و در برابر هر تار موئی که در بدن دارد شهری در بهشت از آن او می شود.
بدانید که هر کس علی را دوست بدارد خداوند ملک الموت (عزرائیل) را با رفق و ملایت به سوی او می فرستد و خداوند عزیز و با عظمت ترس و نگرانی از ((نکیر و منکر ( ناکر و نکیر )|منکر و نکیر)) را از او بر طرف می سازد. و قلبش را نورانی کند و رویش را سفید گرداند.
بدانید هر کس علی را دوست بدارد خداوند او را از آتش نجات دهد؛ آگاه باشید که هر کس علی را دوست بدارد خداوند حکمت را در دلش استوار گرداند و سخن درست را بر زبانش جاری سازد و درهای رحمت را برایش بگشاید.
بدانید هر کس علی را دوست داشته باشد در آسمانها بنام اسیر خداوند در زمین خوانده شود، بدانید هر کس علی را دوست داشته باشد فرشته ای از زیر عرش ندایش دهد که ای بندة خدا، عمر را از سر بگیر و از نو شروع کن که خداوند همه گناهانت را بخشید.
بدانید هر کس علی را دوست بدارد روز قیامت در حالتی می آید که سیمایش چون ماه در شب چهارده می درخشد، بدانید هر کس علی را دوست بدارد خداوند تاج کرامت و بزرگواری را بر سر او می نهد بدانید که هر کس علی را دوست بدارد چون برقی جهنده از صراط می گذرد

التماس دعا


موشن گرافیک

در آستانه ماه مبارک رمضان و با توجه به...
کارتتون رو به کسی ندهید رمز را...
اقدامات بهداشتی هنگام مراجعه به بانک ...
هنگام استفاده از وسایل عمومی دقت کنید ...
توی خونه ماندن یکی  از راههای...
ویروس کرنا  این روزها خیلی دوست...