Skip to Content
خیمه عزا
ویژه برنامه ماه محرم در شبهای ها ماه از شبکه استانی صدای...
نمایش همسفر عشق قسمت اول
6دقیقه و 18 ثانیه همسفر عشق نام  عنوان نمایشی از...
نمایش همسفر عشق قسمت دوم
6دقیقه و 32 ثانیه نمایش همسفر عشق  در قسمت اول...
نمایش همسفر عشق قسمت سوم
نمایش همسفر عشق قسمت سوم 5 دقیقه در دوقسمت قبل دیدیم...
نمایش همسفر عشق قسمت چهارم
6دقیقه نمایش همسفر عشق قسمت چهارم
نمایش همسفر عشق قسمت ششم
6دقیقه در قسمتهای قبل شنیدیم سعید با زنی ربا خوار زندگی...
نمایش همسفر عشق قسمت هفتم
6دقیقه ادامه نمایش رادیویی همسفر عشق که فردی به نام...
نمایش همسفر عشق قسمت هشتم
6دقیقه نمایش همسفر عشق نمایشی که درخصوص یاران امام...

نمایش همسفر عشق قسمت سوم

  نمایش همسفر عشق قسمت سوم 5 دقیقه در دوقسمت قبل دیدیم که سعید با زنی زندگی می کند که رباخوار است او ازدست زن به مسجد پناه آورده و درآنجا صدای زنی را می شنود که  برای پدرش دعا میکند و ازدست زن رباخوار با خدا گفتگو می کند........
مشاهده »

نمایش همسفر عشق قسمت ششم

  6دقیقه در قسمتهای قبل شنیدیم سعید با زنی ربا خوار زندگی می کند در این میان با دختری مسیحی تازه مسلمان شده آشنا میشود که به دنبال کاروان امام   حسین علیه السلام میگردد. و دراین میان هم درحال نجات دادن پدرش  از دست زن ربا خوار است......
مشاهده »

نمایش همسفر عشق قسمت هشتم

  6دقیقه نمایش همسفر عشق نمایشی که درخصوص یاران امام حسیین در قسمت های قبل شنیده شد که سعید به دنبال راهی می گردد که  نگران عاقبت خود است.......
مشاهده »

نمایش همسفر عشق قسمت هفتم

  6دقیقه ادامه نمایش رادیویی همسفر عشق که فردی به نام سعید به دنبال اصل خود می گردد.......
مشاهده »

نمایش همسفر عشق قسمت چهارم

  6دقیقه نمایش همسفر عشق قسمت چهارم
مشاهده »

نمایش همسفر عشق

   سریال همسفر عشق که بیان اتفاقات یاران امام حسین علیه السلام است مردی که به دنبال خود می گردد و دختری مسیحی که مسلمان شده است و در این بین با مشکلاتی روبرو میشود.
مشاهده »

نمایش همسفر عشق قسمت دهم

  6دقیقه نمایش همسفر عشق قسمت دهم نعیمه در پی حسین بن علی راهی کربلا می شود برادران او را در چاهی انداخته و می کشند و همه اورا کشته می پندارندو سعید که از دست همسرربا خوارش فرا رمی کند . سعید اواره بیابان می شود ........
مشاهده »

نمایش همسفر عشق قسمت دوم

  6دقیقه و 32 ثانیه نمایش همسفر عشق  در قسمت اول دیده شد مردی به نام سعید نا خواسته همسر کسی شده بود که زندگی رباخواری را می پسند و از این راه ثروتمند شده است سعید نمی  تواند از کارهای ناپسند همسرش او را باز دارد  راهی برای فرار کردن خود پیدا می کند...........
مشاهده »

نمایش همسفر عشق قسمت اول

  6دقیقه و 18 ثانیه همسفر عشق نام  عنوان نمایشی از شبکه استانی صدای مرکز کرماناسن که در دهه اول محرم از این شبکه در برنامه شور حسینی هر بعدازظهر ساعت18 پخش می شود و حکایت زنی است که با ربا خواری ثروت هنگفتی را جمع کرده است.........
مشاهده »

خیمه عزا

  ویژه برنامه ماه محرم در شبهای ها ماه از شبکه استانی صدای مرکز کرمان ساعت 20 هرشب با آیتم های مختلف از جمله گزارش ، مداحی ، معرفی پیر غلامان ، معرفی شعر محرم در کرمان ، برگی از تاریخ محرم، تاریخ حماسه محرم 61هجری قمری ، معرفی کتاب محرم .....به عزاداری می پردازد.
مشاهده »

روز نگار کرمان

  15 دقیقه روزنگار کرمان در نهم محرم الحرام برابر با اول آبانماه  اتفاقات این روز به تصویر کشیده شده است و تاریخ کرمان د راین روز گفته شده است
مشاهده »

روز یازدهم ماه محرّم الحرام

  روز یازدهم ماه محرّم الحرام ۱ - حرکت کاروان اسراء از کربلا عمر سعد ملعون روز یازدهم تا وقت ظهر در کربلا ماند،و بر گشتگان خود نماز گذاردو آنان را به خاک سپرد .  وقتی روز از نیمه گذشت فرمان داد تا دختران پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم رابر شتران بی جهاز سوار کردند وسید سجاد علیه السلام را نیز با غل جامعه بر شتر سوار کردند . هنگامی ...
مشاهده »