چهارم خرداد سالروز #مقاومت مردم #دزفول برابر موشک باران رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی است که موجب شد این...
سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر؛روز مقاومت و پیروزی گرامی باد