حماسه ماندگار ویژه برنامه ای از شبکه استانی صدای مرکز کرمان که در ایام دفاع مقدس از این شبکه پخش می...
ویژه برنامه هفته دفاع مقدس هر شب ساعت 21 از شبکه استانی سیمای مرکز کرمان