با همه وجود از مردم برای راهپیمایی عظیم 22 بهمن سپاسگزاری می کنم .
آمریکا در حال ضعیف شدن است .مسئولان مراقب خدعه اروپایی ها باشند .
امنیت کشور به قیمت خون جوانان کشور است . همه باید قدردان آنها باشند .