صفحه اصلی خبر اخبار اجتماعی اطلاع از صورتحساب تلفن و پرداخت قبض از طریق سامانه هوشمند 1818
اطلاع از صورتحساب تلفن و پرداخت قبض از طریق سامانه هوشمند 1818 مشاهده در قالب پی دی اف چاپ
خبر - اجتماعی
شنبه ، 29 مرداد 1390 ، 09:12

سامانه هوشمند 1818 برای اطلاع از صورتحساب تلفن و نیز پرداخت قبض در نظر گرفته شده است.به گزارش واحدمرکزی خبر کرمان آقای مهدوی مدیر عامل شرکت مخابرات استان گفت : با راه اندازی این سامانه نیازی به چاپ قبوض تلفن نیست ، و مردم

می توانند با ورود به سایت کرمان تل گرفتن رمز از دفاتر خدمات پستی و دریافت چاپ از ریز مکالمات صورتحساب تلفن خود را دریافت و مبلغ ان را پرداخت کنند.مدیر عامل شرکت مخابرات استان همچنین درباره ارتقای خط اینترنت پرسرعت در منازل گفت : در صورتی که فردی دارای یک خط اینترنت باشد و قصد ارتقای ان را داشته باشد نیاز به اتصال خط جدید نیست و شرکتها نباید برای این کار از مردم پولی دریافت کنند.