پرسش های متداول

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

پل های ارتباطی صداو سیمای مرکز کرمان

پل های ارتباطی صداو سیمای مرکز کرمان


روابط عمومی

تلفن گویا:162

تلفن:32229333-034
پيامك:30003410
 

واحد سيما
تلفن: 32223061-034
 

واحد صدا
تلفن: 32233223-034
 

واحد خبر
 تلفن:32221129-034

 

واحد سايت
تلفن: 31222032- 034

web@kerman.irib.ir
 

تلفن مركزي (تلفنخانه)
034-32238811-16