تاریخچه صدا و سیمای مرکز کرمان

رادیو

رادیو در شهر کرمان در سال 1337 با طنین « اینجا رادیو ایران است » آغاز به کار کرد و در سال 1343 این عنوان به مرکز کرمان تغییر یافت . در ابتدا اخبار محلی ویکی دو برنامه 15 دقیقه ای که تولید محلی بود از فرستنده پخش و ما بقی برنامه ها از شبکه های سراسری تقویت می شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر بخش خبری عصرگاهی ، برنامه های ویژۀ اوقات شرعی ، برنامۀ ویژه جوان و برنامۀ صبحگاهی ، برنامه هایی نیز با محورهای مسایل خانوادگی و تحصیلی تهیه و