شیرین پلو
مرصع پلو
خورشت کاری
کباب بادمجان
برنامه کودک ستاره ها
کلیپ قالیچه
انیمیشن عروسک قشنگ من
سیرجان به روایت تصویر
ابوحامد
روز نگار کرمان
گوهرین خاک (gem soil )
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند 08:00
نسیم کرمان 08:30
سریال پژمان (تکرار) 09:00
برنامه مشارکتی 09:52
اعلام برنامه 09:58
مشارکتی 10:50
مستند - تکرار 11:00

فرکانس های ماهواره ای

Iran Sat, Arab Sat 2,3 |FR: 12264 MHz

SR: 27500 | SFEC: 3/4 | P: Ho1rizontal

Iran Sat, 62 |FR: 10983 MHz

SR: 4800 | SFEC: 3/4 | P: vertical

فرکانس دیجیتال :21، 27

 

سایر فرکانس ها

نظرتون در مورد برنامه های شبکه استانی سیمای مرکزکرمان ..
با همکاران زندگی زیباست
گوشه ای از تلاشهای همکاران در تولید و پخش برنامه ها