با همکاران برنامه ستاره ها
برنامه کودک
کلیپ قالیچه
انیمیشن عروسک قشنگ من
مسابقه مشکوة
پخش زنده مراسم جمع خوانی قران...
ماه میهمانی
ماه میهمانی
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شگفتی های خلقت 12:00
جنگ رمضان - تکرار 13:40
مستند 14:00
اهل ایمان 14:30
سریال پرده نشین 15:00
فردایی دیگر 16:00
مجله خبری 16:45

فرکانس های ماهواره ای

Iran Sat, Arab Sat 2,3 |FR: 12264 MHz

SR: 27500 | SFEC: 3/4 | P: Ho1rizontal

Iran Sat, 62 |FR: 10983 MHz

SR: 4800 | SFEC: 3/4 | P: vertical

فرکانس دیجیتال :21، 27

 

سایر فرکانس ها

نظرتون در مورد برنامه های شبکه استانی سیمای مرکزکرمان ..
با همکاران برنامه ستاره ها
گوشه ای از تلاشهای همکاران صدا و سیما مرکز کرمان