فرکانس های تلویزیون

فرکانس های تلویزیون


فرکانس های پخش دیجیتال در سطح استان کرمان

کرمان

ایستگاه کرمان جدید

CH 33

TS 1

CH 21

TS 2

CH 27

TS 3 (HD)

کرمان

ایستگاه قلعه اردشیر

CH 23

TS 1

CH 29

TS 2

CH 35

TS 3 (HD)

رفسنجان – سیرجان - شهربابک

ایستگاه لاشکار

CH 28

TS 1

CH 31

TS 2

جیرفت

ایستگاه شهید شهسواری

CH 24

TS 1

CH 30

TS 2

بم

 

CH 21

TS 1

CH 27

TS 2

فهرج

 

CH 23

TS 1

CH 29

TS 2

زرند

ایستگاه پابدانا

CH 24

TS 1

CH 30

TS 2

راین

CH 25

TS 1

CH 31

TS 2

کوهبنان

CH 49

TS 1

CH 55

TS 2

انار

CH 23

TS 1

CH 29

TS 2

راور

CH 33

TS 1

CH 39

TS 2

ارزوئیه

CH 21

TS 1

CH 27

TS 2

قلعه گنج

CH 51

TS 1

CH 57

TS 2

منوجان

CH

TS 1

CH

TS 2

بافت

CH 31

TS 1

CH 37

TS 2

رابر

CH 37

TS 1

CH 40

TS 2

گلباف

CH 25

TS 1

CH 31

TS 2

سیرچ

CH 22

TS 1

CH 28

TS 2

رمشک – مردهک – معدن آسیمون

CH

TS 2

دره شور – اسفندقه – دولت آباد

CH 54

TS 2

 
 

TS 1

10 شبکه تلویزیونی

یک –دو –سه –چهار –پنج –خبر – آموزش – قرآن – سلامت  - نیسم

18 شبکه رادیویی

TS 2

9 شبکه تلویزیونی

کرمان - مستند  افق  کودک و نوجوان  پرس  ورزش – آی فیلم - نمایش-ایران کالا

1 شبکه رادیویی

TS 3 (HD)

5 شبکه تلویزیونی

سه اچ دی – آی فیلم اچ دی – تماشا اچ دی – پرس اچ دی -  الکوثر

                                                                                     

 
 
فرکانسهای شبکه کرمان و سراسری روی ماهواره های 
اینتلست INTELSAT 902   واقع در  62 درجه شرقی
ایران ست  IRANSAT(BADR 4)   واقع در 26 درجه شرقی
هاتبرد HOTBIRD 13B    واقع در 13 درجه شرقی
 
 

POL

FEC

سیمبل ریت

فرکانس

شبکه

ماهواره

V

4/3

4800

10983

کرمان

 

اینتلست

V

3/2

30000

11555

سراسری

V

4/3

30000

12284

کرمان

 

ایران ست(بدر)

H

6/5

32000

12302

استانی ها

V

4/3

27500

11900

سراسری

H

4/3

27500

11881

سراسری

H

4/3

29900

12437

سراسری

هاتبرد