رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

شهرستانهای فاریاب وعنبر اباد در جنوب استان کرمان امروز 5 بار لرزیدند - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

شهرستانهای فاریاب وعنبر اباد در جنوب استان کرمان امروز 5 بار لرزیدند

زلزله

شهرستانهای فاریاب وعنبر اباد در جنوب استان کرمان امروز 5 بار لرزیدند .
 


سه زمین لرزه به بزرگی 7/2 و4/3 و1/3 ریشتر به تر تیب در ساعتهای چهار وسی دقیقه وبیست وپنج ثانیه /یازده وسی وچهار دقیقه و پنجاه ویک ثانیه /و یازده پنجاه وسه دقیقه وچهل وسه ثانیه امروز فاریاب در جنوب استان کرمان را لرزاند . همچنین دو زمین لرزه با قدر ت 2/4 و 7/3 ریشتر به تر تیب در ساعتهای یازده وسیزده دقیقه و بیست وچهار ثانیه /ویازده وپانزده دقیقه وپنجاه وسه ثانیه امروز عنبر اباد در جنوب استان کرمان را لرزاند . این زمین لرزه ها در عمق ده کیلومتری زمین رخ داد ند وخسارتی نداشتند .پربیننده ترین تولیدات تلویزیون

جدیدترین تولیدات تلویزیون