جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اربعین 00:30
مستند تامین 01:00
مستند 02:30
سریال مختار نامه - تکرار 03:00
ویژه اذان صبح 04:10
مستند 05:00
دعای ندبه 06:00
سریال مختار نامه -تکرار 09:00
ویژه اذان ظهر 11:10
سخنرانی مذهبی 12:00
اربعین 13:00
تماشاخانه 15:00
انعکاس 16:00
ویژه اذان مغرب 17:10
سریال مختار نامه 18:00
دریا دلان 19:00
خبر استان کرمان 20:00
خطبه های نماز جمعه شهر کرمان 21:10
فیلم سینمایی 23:00