جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند تامین 01:00
سریال - تکرار 03:00
ویژه اذان صبح 04:00
سخنرانی مذهبی 04:30
سریال - تکرار 09:00
ویژه اذان ظهر 12:20
ره عشق 13:00
خبر استان کرمان 16:45
سریال 18:00
تامین 19:00
خبر استان کرمان 20:00
خبر استان کرمان 22:00
مستند 22:30
فیلم سینمایی 23:00