جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند تامین 01:00
مستند 02:30
سریال فراری از قصر -تکرار 03:00
ویژه اذان صبح 04:10
سخنرانی مذهبی 04:40
مستند 05:00
تازه شو - تکرار 06:30
سریال فراری از قصر -تکرار 09:00
آخ جون کارتون - تکرار 11:15
ویژه اذان ظهر 12:30
سخنرانی مذهبی 13:00
سلام بچه ها 15:00
خبر استان کرمان 16:45
سریال فراری از قصر 18:00
ویژه اذان مغرب 19:30
خبر استان کرمان 20:00
خبر استان کرمان 22:00
دعای کمیل 23:00
فیلم سینمایی 23:30