جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ویژه اذان صبح 04:00
سرای سخن 05:30
ویژه اذان ظهر 11:20
ویژه اذان ظهر 11:30
خبر استان کرمان 16:45
ویژه اذان مغرب 17:10
خبر استان کرمان 20:00
مستند 22:30
فیلم سینمایی 23:00