جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سریال - تکرار 03:00
ویژه اذان صبح 04:00
سرای سخن 05:30
دعای ندبه 06:00
تامبن 08:00
مستند 10:00
تامبن برنامه 11:00
ویژه اذان ظهر 11:20
ویژه اذان ظهر 11:30
تماشاخانه 15:00
انعکاس 16:00
ویژه اذان مغرب 17:10
خبر استان کرمان 20:00
فیلم سینمایی 23:00